Contact

Write us

I give my consent for Vestor Dom Maklerski S.A. with its registered office in Warsaw at ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warsaw („Brokerage House”) to process my personal data for marketing purposes and present the products offered by the Brokerage House (legal basis: Personal Data Protection Act of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws of 2016, Item 922). Vestor Dom Maklerski with its registered office in Warsaw at ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warsaw is the data administrator within the meaning of the foregoing Personal Data Protection Act. I have provided my data voluntarily. I have been advised of my right to review my data, correct my data and my right to retract my consent to processing my data for the purpose of marketing.
I give my consent for Vestor Dom Maklerski S.A. with its registered office in Warsaw at ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warsaw („Brokerage House”) to send commercial information to me through electronic means of communication (legal basis: Act of 18 July 2002 on Rendering Services Electronically (consolidated text in the Journal of Laws of 2016, Item 1030, Personal Data Protection Act of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws of 2016, Item 922).
[recaptcha]

Vestor Dom Maklerski S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warsaw

Tel. +48 22 378 91 90
Fax +48 22 378 91 91
DM@VESTOR.PL

Vestor Dom Maklerski S.A. with its registered office in Warsaw at Al. Jana Pawła II 22 was registered by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division

KRS 0000277384
REGON 140943747
NIP 1080003081

Vestor DM S.A.’s share capital is equal to its paid up capital totaling PLN 1,811,570.

Lorem Ipsum

Kapitał zakładowy Vestor DM S.A. jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 1.811.570 zł.

Vestor Dom Maklerski S.A. (wcześniej Dom Inwestycyjny Investors S.A. ) działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/89/I/76/1/MR/2007/35/08 z dnia 23 stycznia 2008 roku. Zakres zezwolenia obejmuje:

  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  • wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie
  • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych
  • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
  • oferowania instrumentów finansowych
  • przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych
  • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią
  • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych